Основно училище Христо Смирненски


Отиване към съдържанието

Главно меню:


ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

• Проект “Училищен плод” І – ІV клас


• Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
Предмет "Доставка на готов топъл обяд – кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците от ОУ "Христо Смирненски" град Добрич за учебната 2014/2015г.
* заповед
* публична покана
* документация
* приложение

• Проект "Жълт минзухар" – Проектът запознава младите хора с темата за Холокоста, за опасностите от дискриминация, предразсъдъци, фанатизъм и нарушаване на човешките права.


• PEARSON LONGMAN България - ОУ "Хр. Смирненски" е най-новият член на Общността "Пиърсън Лонгман училища в България"


• Проект "Работилница на въображението" /съвместно с Художествена галерия гр. Добрич - ІІІ-б - ІV-б клас


• Проект "УСПЕХ" ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 "Да направим училището привлекателно за младите хора" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз галерия
* Писмо - покана
* Справка - материали
* Образци документи - договор

• Национална Олимпиада по Здравословно хранене/ National Healthy Olympics


• Проект "Ела в моя свят"
Проектът цели предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Партньор по проекта е ШУ "Еп. Константин Преславски"


Назад към съдържанието | Назад към главното меню